Rouwcentrum Deseyne | Harelbeke Stasegem - AFSCHEID NEMEN IN STIJL
Veelgestelde vragen
Zij die ons verlieten

Zij die ons verlieten:

 

Veelgestelde vragen

Kan ik zelf kiezen waar ik begraven word?

In principe wel mits toelating van de burgemeester van de betreffende gemeente of als je begunstigd bent met een recht van bijzetting in een graf of nis. Als je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van de gemeente van je keuze is er geen enkel probleem.

Hoeveel kost een uitvaart?

De kostprijs van een uitvaart hangt af van vele factoren die de familie zelf te beslissen heeft. U kan altijd een afspraak maken om een raming te maken van de kostprijs.

Kerkelijk of niet-kerkelijk?

Dit is een keuze die vooral in overleg binnen het gezin wordt gemaakt.
Het is ook mogelijk om op een neutrale locatie (zoals een aula) en met begeleiding van speciaal opgeleide mensen een niet-kerkelijke uitvaart te laten plaatshebben.
De mensen die de plechtigheid leiden, komen samen met de familie om hun wensen te bespreken.
De kerkelijke uitvaart wordt geregeld in samenspraak met de parochiepriester.

Mag ik meegaan tot bij de oven in het crematorium of tot aan het graf op de begraafplaats?

De familie heeft het recht te volgen tot aan de oven door max 2 personen.
Daar dit een zeer technisch gebeuren is zorgt dit niet voor een mooie herinnering.
Om praktische redenen is het niet altijd aangewezen om bij de neerlating van de grafkist aanwezig te zijn. De begrafenisondernemer zal wel een oogje in het zeil houden. De gemeentewerkers doen evenwel hun uiterste best om alles zo sereen mogelijk te laten verlopen.

Moet een lijkwagen gebruikt worden?

Het vervoer gebeurt altijd in een lijkwagen en individueel. Dit is wettelijk bepaald.
Bij de uitvaartplechtigheid wordt een ceremoniële lijkwagen gebruikt. Voor het afhalen van een overledene aan huis of in het zieken- of bejaardenhuis wordt de functionele onopvallende lijkwagen gebruikt.
Deze wagens zijn volledig ingericht om een overledene op een waardige en serene manier over te brengen naar het rouwcentrum.

Op hoeveel dagen verlet heb ik recht?

- 3 dagen voor echtgenote, kinderen, schoonkinderen, ouders en schoonouders
- 2 dagen voor een inwonende broer, schoonbroer, grootouders, kleinkinderen
- 1 dag voor niet-inwonende broer, zus, grootouders, kleinkinderen wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden.

Hoe deblokkeer ik de rekeningtegoeden bij de bankinstellingen?

Met een “attest van erfopvolging” kosteloos aan te vragen bij de FOD Financiën, Hoveniersstraat 31 te 8500 Kortrijk, Dienst registratie (Tel. 056/238604) of via de centrale registratie (Tel. 025/72 08 25), elke werkdag open van 8.00 tot 12.00 uur. Enkel op vertoon van een origineel overlijdensattest en het huwelijksboekje.

 

Webontwikkeling door
Frederik Devreese